Заказ обратного звонка
Заполните свои данные и мы перезвонем вам
Ваше имя*
Ваш телефон или логин скайп*

Публічна оферта (UA)

Ліцензійний договір
про використання комп’ютерної програми «UniPrice»
Будь ласка, ознайомтесь з Договором перед тим, як почати використання. Факт використання означатиме, що ви прийняли цей Договір без застережень.
Загальні положення

 1. Даний Ліцензійний договір про використання комп’ютерної програми «UniPrice»(приєднання) (далі – Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) у розумінні ч. 1 Ст. 634 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) фізичної особи-підприємця Гамана Олега Сергійовича (що в подальшому іменується «Ліцензіар») який може бути акцептовано будь-якою зацікавленою особою, шляхом приєднання до Ліцензійного договору.
 2. Відповідно до ч. 2 Ст. 642 ЦКУ у разі прийняття нижче викладених умов і здійснення замовлення на веб-сайті Ліцензіара: юридична або фізична особа здійснює акцепт цієї оферти.Отримуючи доступ та/або починаючи використання КП особа (фізична або юридична) набуває статусу «Ліцензіата» та погоджується з умовами, що наведені у Ліцензійному договорі. Ліцензіат та Ліцензіар у подальшому іменуються Сторонами Договору.
 3. Договір може бути укладений одним із таких способів:

а) Шляхом оформлення замовлення Ліцензіатом на веб-сайті Ліцензіара за адресою https://uniprice.ua, або на веб-сайті партнерів Ліцензіара, а також інших сайтах Ліцензіара, повний список яких наведено за посиланням https://uniprice.ua/partners. (далі — «веб-сайти Ліцензіара»).
б) Шляхом оплати Ліцензіатом рахунку, виставленого на веб-сайті Ліцензіара або наданого за запитом Ліцензіата рахунку-фактури.
в) Шляхом його підписання Ліцензіатом або уповноваженими представниками Ліцензіата і Ліцензіара (в тому числі з використанням електронного підпису).

 1. Укладаючи Договір, Ліцензіат підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Ліцензіат є фізичною особою, він надає дозвіл на обробку Ліцензіаром своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.Крім цього, укладенням цього Договору, Ліцензіат підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Ліцензіата, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

Терміни, що використовуються в даному Договорі
Комп’ютерна програма (КП) — для цілей даного Договору розуміється об’єкт авторського права Ліцензіара Комп’ютерна програма «Universal Price Importer» (скорочена назва — «UniPrice»).
Ліцензіар — власник виключних прав на комп’ютерну програму «UniPrice», що має повноваження передавати права на КП за Ліцензійним договором.
Ліцензіат — особа, якій Ліцензіар надає право використання КП на умовах, передбачених Договором.
Невиключна ліцензія — ліцензія, що не виключає можливості Ліцензіара використовувати КП та видавати ліцензії іншим особам.
Додатки (КП) — додатковий функціонал до комп’ютерної програми, що не передбачений вартістю тарифу, який надає Ліцензіату додаткові можливості використання КП.
Оновлення (КП)  заміна попередньої версії КП на нову версію, що надається Ліцензіату у період дії підписки.
Версія (КП) – позначення, що несе у собі інформацію про зміни, які були внесені Ліцензіаром до функціоналу КП.
Веб-сайт Ліцензіара — сукупність веб-сторінок, розміщених в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет що об’єднані єдиним адресним простором домену uniprice.ua.
Тариф — вартість послуги з оформлення підписки на КП, що встановлюється Ліцензіаром та передбачає вичерпний перелік технічних можливостей її використання.
Сервер Ліцензіара — програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції за запитом Ліцензіата, надаючи йому доступ до КП.
Підписка — спосіб надання доступу до Серверу Ліцензіара на якому розташована КП, що обмежений тарифом
Демо-підписка — послуга яка надає Ліцензіату можливість використання версії КП з передбаченими для неї технічними обмеженнями.
Консультаційна допомога (підтримка) — інформація, що надається Ліцензіаром на запит Ліцензіата щодо налаштування та роботи з КП.
Вихідний код КП — будь-який набір символів, команд, інструкцій або оголошень, які відповідають за роботу КП, написаних комп’ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.
Документація — це довідкова інформація розміщена на сайті Ліцензіара у вигляді тексту, що являє собою набір інструкцій та опис процесів функціонування КП, що сприяють її повноцінному використанню, за посиланням: https://uniprice.ua/documentation/.

 1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених Ліцензійним договором, Ліцензіар, який є власником майнових прав інтелектуальної власності (авторських майнових прав) на комп’ютерну програму, зазначену в пункті 1.2 цього Договору, надає Ліцензіату невиключну ліцензію на використання КП за що Ліцензіат зобов’язується сплатити винагороду яка визначається вартістю тарифу, обраного Ліцензіатом.
1.2. Ліцензіар гарантує наявність у нього майнових прав інтелектуальної власності (авторських майнових прав) на КП, ліцензія на яку надається за Договором. Майнові права інтелектуальної власності (авторські майнові права) на КП належать Ліцензіару, та підтверджуються Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 102788 від 23 лютого 2021 року.
1.3. Під використанням комп’ютерної програми розуміється надання Ліцензіату доступу до серверу Ліцензіара (надалі – Підписка) на якому функціонує КП, з метою її використання у власній господарській діяльності з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 2.10 цього Договору.
1.4 Дія ліцензії поширюється на територію України та країн СНД. З урахуванням умов Ліцензійного договору, ліцензія є обмеженою в часі. Строк дії Ліцензії обмежено строком дії підписки Ліцензіата, що починає обраховуватись від моменту надання Ліцензіату доступу до використання КП.

 1. Умови Ліцензії

2.1 Надання прав Ліцензіаром на використання КП супроводжується направленням повідомлення на електронну адресу Ліцензіата, що містить документацію та інформацію щодо логіну і паролю за допомогою яких Ліцензіат отримує доступ до використання КП.
2.2 Функціональні характеристики версії КП, що діють на момент укладення Договору визначаються Ліцензіаром.
2.3 Ліцензіар протягом 2 (двох) робочих від дати надходження оплати згідно п. 4.1 Договору надає Ліцензіату доступ до використання КП «UniPrice» яка розташована на сервері Ліцензіара.
2.4 Моментом виконання зобов’язань Ліцензіаром щодо надання Ліцензії є надання логіну і паролю Ліцензіату для доступу до КП «UniPrice» що означає початок її використання.
2.5 У випадку відсутності звернень з боку Ліцензіата протягом 5 робочих днів Ліцензіар вважає свої зобов’язання належно виконаними, що виключає подальші претензії Ліцензіата щодо повноти виконання своїх зобов’язань щодо надання Ліцензії Ліцензіаром.
2.6 Кількість Ліцензіатів які можуть одночасно отримати доступ до використання КП на підставі однієї і тієї ж підписки є обмеженим до одного, за виключенням обставин що передбачено п. 2.9.5. Договору.
2.7 КП повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до якості комп’ютерних програм такого виду відповідно до чинного законодавства України та забезпечувати можливість використання Ліцензіатом КП відповідно до її цільового призначення.
2.8 Доступ до КП обмежено часом дії підписки та тарифом, що визначає її функціональні можливості.
2.9 За Договором Ліцензіат має право:
2.9.1 Протягом терміну дії підписки безкоштовно користуватись новими версіями КП без додаткового дозволу Ліцензіара.
2.9.2 Використовувати демо-версію КП.
2.9.3 Обирати тариф підписки на КП.
2.9.4. Звертатись за консультаційними послугами щодо використання КП.
2.9.5 За дозволом Ліцензіара використовувати КП на іншому належному йому обладнанні.
2.9.6 Здійснювати налаштування КП, що не порушують прав Ліцензіара.
2.9.7 Здійснювати замовлення додатків до КП, які розширюють її функціональні можливості.
2.9.8 Звертатись за запитом до Ліцензіара щодо повернення сплачених ним за підписку грошових коштів у випадку передбаченому пунктом 5.7. Договору.
2.9.9. Відмовитись від підписки на КП у випадку недотримання Ліцензіаром строків визначених пунктом 5.8 Договору.
2.10 За Договором Ліцензіату заборонено:
2.10.1 Передавати логін і пароль доступу до КП третім особам.
2.10.2 Вносити будь-які зміни до вихідного коду КП за винятком використання Ліцензіатом спеціальних налаштувань, які дозволяють модифікувати логіку обробки прайс-листа.
2.10.3 Розділяти КП на складові частини, розкривати технологію, розбирати чи будь-яким іншим способом намагатись отримати вихідний код КП.
2.10.4 Видаляти будь-які знаки і/або інформацію, в тому числі знаки охорони інтелектуальних прав, засоби індивідуалізації, технічні засоби захисту авторських прав.
2.10.5 Здійснювати перепродаж оплаченої підписки на КП третім особам.
2.10.6 Укладати договори з третіми особами предметом яких є КП, у тому числі видавати дозволи на використання КП, а також використовувати КП для цілей маркетингу та/або подальшого поширення, як окремо так і як компонент будь-якого іншого продукту та/або іншим чином використовувати КП не за призначенням.
2.11 За Договором Ліцензіат зобов’язується:
2.11.1 Самостійно ознайомитись з вимогами та обмеженнями підписки на КП на веб-сайті Ліцензіара перед початком використання.
2.11.2 Дотримуватись правил експлуатації КП визначених Документацією.
2.11.3 Самостійно слідкувати за виходом оновлень до КП на веб-сайті Ліцензіара.
2.11.4 Повідомляти про технічні проблеми що виникли під час роботи з КП протягом 5 (п’ять) днів з моменту їх виникнення.
2.11.5 Самостійно відповідати за збереження свого логіну і паролю, що надає доступ до підписки на КП, а також наявність доступу до мережі Інтернет.
2.11.6 Забезпечувати своєчасну оплату рахунку виставленого Ліцензіаром, у разі необхідності отримання вказаної в рахунку послуги/КП.
2.11.7 Не допускати фактів порушення прав інтелектуальної власності Ліцензіара.

 1. Особливі умови

3.1 Виконання додаткових робіт з ініціативи Ліцензіата в період дії цього Договору оформлюється Додатковими угодами, що підписуються Сторонами. Зокрема, умови надання додаткових робіт Ліцензіаром можуть бути прийняті Ліцензіатом в процесі замовлення таких робіт на веб-сайті Ліцензіата
3.2 З набуттям прав на використання КП Ліцензіат протягом строку дії Договору набуває право на отримання консультаційної допомоги з боку Ліцензіара, необхідної для використання КП.
3.3 Консультаційна підтримка (допомога) здійснюється Ліцензіаром в робочі дні, що визначаються відповідно до українського законодавства у період з 11.00 до 18.00 надаючи відповіді на звернення Ліцензіата не рідше ніж 1 (один) раз на 24 години.
3.4 У вартість будь-якого платного тарифу для Ліцензіата, що вперше здійснив замовлення на підписку КП входить послуга налаштування імпорту одного формату прайс-листа працівником Ліцензіара, що обмежується 60 (шістдесятьма) хвилинами фактичних робіт.
3.5 Консультаційна допомога надається Ліцензіату наступними засобами зв’язку:
— телефоном зазначеним на веб-сайті Ліцензіара
— електронною поштою
— месенджерами зазначеними на веб-сайті Ліцензіара
— з використанням програм, які забепечують віддалений доступ до робочого столу Ліцензіата.
При цьому підтримка може надаватись Ліцензіату як на безоплатній основі, якщо таке питання не потребує детального аналізу з боку Ліцензіара, так і оплатно, у випадку коли така необхідність існує. За останніх обставин, Ліцензіар зобов’язаний попередити Ліцензіара про оплатність консультативно-технічної допомоги та попередньо повідомити її вартість  та  можливі строки надання.
3.6 Надання послуг Ліцензіату, що стосуються роботи КП, зокрема доопрацювань (функціональних можливостей КП, створення нових налаштувань, доповнень, приєднання до робочого столу тощо), здійснюється Ліцензіаром відповідно до індивідуально визначених ним умов.
3.7 Усі доопрацювання виконані Ліцензіаром в порядку індивідуального замовлення Ліцензіата залишаються інтелектуальною власністю Ліцензіара, та можуть в подальшому бути включені до розробленого функціоналу в загальну поставку КП.
3.8 Використання доповнень до КП можливе тільки при здійсненні замовлення на підписку КП відповідно до одного з платних тарифів запропонованих Ліцензіаром.
3.9 Ліцензіар може змінювати вартість тарифу та умови Договору в односторонньому порядку, з обов’язковою публікацією змін на своєму веб-сайті. Ліцензіар так само зобов’язується повідомляти Ліцензіата про проведені зміни за допомогою електронної пошти не менше ніж за 10 календарних днів до моменту набрання ними чинності з відомих йому реквізитами Ліцензіата. Якщо від Ліцензіата не надходило заперечень, зміни вважаються прийнятими і стають невід’ємною частиною цього Договору. У разі відмови Ліцензіата від прийняття відповідних змін, він має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

 1. Ціна та порядок проведення розрахунків

4.1 Розмір винагороди щодо використання ліцензії визначається тарифами, які розміщені на веб-сайті Ліцензіара за посиланням: https://uniprice.ua/#block9.
4.2 Всі розрахунки між Сторонами здійснюються у формі передоплати на розрахунковий рахунок Ліцензіара згідно виставленого ним рахунку. Також оплата може проводитися Ліцензіатом за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard, LiqPay, в режимі реального часу на веб-сайті Ліцензіара або іншим способом, у національній валюті України – гривні, шляхом одноразового перерахування Ліцензіатом грошових коштів, у розмірі передбаченого пунктом 4.1 Договору.
4.3 Ліцензіат самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Ліцензіара, з моменту опублікування нових реквізитів на веб-сайті Ліцензіара та повідомлення на контактну електронну адресу Ліцензіата, Ліцензіат самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.
4.4 Оплата здійснюється за період, який обчислюється в місяцях або роках, в залежності від обраного тарифу. Підписка не може бути замовлена менш ніж на мінімальний термін, який передбачено для конкретного тарифу. Винагорода Ліцензіара є фіксованим платежем що сплачується Ліцензіатом незалежно від факту використання КП.
4.5 Рахунок-фактура є дійсним протягом 5 (п’яти) робочих днів.
4.6 Моментом виконання Ліцензіатом зобов’язання щодо оплати по Договору є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара.
4.7 У вартість тарифу входять виключно ті функціональні можливості КП, що зазначені у його описі на веб-сайті Ліцензіара.
4.8 Вартість надання доступу до використання КП на умовах тарифу «Безлімітний»(UNLIMIT) є фіксованою протягом 3 (трьох) років. Після сплину зазначеного терміну Ліцензіар залишає за собою право змінити його умови та вартість.
4.9 У випадку використання Ліцензіатом додаткових можливостей та/або налаштувань КП не передбачених підпискою, Ліцензіат додатково сплачує вартість використання таких додатків до КП та/або налаштувань. Вартість додаткових робіт, доопрацювань, налаштувань з боку Ліцензіара визначається за окремою домовленістю між Сторонами.
4.10 Вартість використання додатків до КП, що дозволяють використовувати додаткові можливості КП визначено на веб-сайті Ліцензіара за посиланням:https://uniprice.ua/#BLOCK15_UAH_80_UAH8091
4.11 Консультаційна підтримка (допомога) здійснюється безкоштовно за умов, що передбачені пунктами 3.3 та 3.5 Договору.
4.12 Завантаження Ліцензіатом оновлень до КП у період дії Підписки є безкоштовним.
4.13 У випадку порушення прав Ліцензіара Ліцензіатом у період дії підписки, а також у разі грубого порушення правил використання КП, доступ до КП може бути припинено за рішенням Ліцензіара. Винагорода що була сплачена Ліцензіатом за надання доступу до КП за наведених обставин не повертається.

 1. Гарантійні зобов’язання

5.1 Ліцензіар гарантує, що КП є його власністю та не перебуває під арештом, заставою чи іншою забороною відчуження.
5.2 Ліцензіар гарантує наявність у КП характеристик зазначених у Документації.
5.3 Ліцензіар зобов’язується надавати Ліцензіату інформаційну та технічну допомогу з використання КП (консультаційні послуги) на умовах цього договору.
5.4 На замовлення Ліцензіата Ліцензіар зобов’язується створити та забезпечити додаткові можливості щодо роботи з КП, якщо такі доопрацювання технічно можливі і не протирічать Договору.
5.5 Ліцензіар зобов’язується забезпечити належне функціонування КП та вжити необхідних заходів щодо усунення технічних проблем, що стосуються роботи з КП у разі їх виникнення.
5.6 Ліцензіар зобов’язується заздалегідь повідомляти Ліцензіата про закінчення строку дії підписки шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Ліцензіата або за допомогою спливаючих повідомлень, які надходять Ліцензіату під час використання КП за 10 (десять) днів до дати закінчення строку підписки на КП.
5.7 У разі наявності помилки в описі КП, що зазначений на веб-сайті Ліцензіара, що не відповідає її дійсним функціональним можливостям, Ліцензіар гарантує повернення грошових коштів сплачених Ліцензіатом, за умови неможливості забезпечення повноцінної роботи КП Ліцензіаром протягом 2 (двох) тижнів з моменту отримання Ліцензіаром відповідного повідомлення від Ліцензіата. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням вартості передплати, що розраховується  пропорційно загального терміну підписки (для тарифу «Безлімітний»(UNLIMIT) загальний термін вважається 24 місяці) до дати отримання такого повідомлення Ліцензіаром.
5.8 Здійснювати підтримку функціонування КП при виході оновлень на основну конфігурацію 1С, які спричинили порушення роботи КП. За таких обставин Ліцензіар зобов’язується випустити оновлення до КП протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати надходження інформації від Ліцензіата щодо виникнення помилок у роботі КП внаслідоктакого оновлення.
5.9 З власної ініціативи Ліцензіар має право:

5.9.1 Проводити роботи щодо модернізації, підвищення функціональності КП та надання доступу до оновлених версій КП.
5.9.2 Здійснювати інформування Ліцензіата про цілі та зміст усіх реалізованих змін при оновленні версії КП шляхом публікації інформації на веб-сайті Ліцензіара.

5.10 Ліцензіар звільняється від виконання гарантійних зобов’язань перед Ліцензіатом у випадках передбачених пунктом 7 Договору.
5.11 За жодних обставин Ліцензіар не несе відповідальності за будь-який випадковий, обумовлений особливими обставинами, прямий або непрямий збиток або упущену вигоду, втрату ділової спроможності або гудвілу, по будь-яким вимогам відшкодування непрямого збитку, обумовленої особливими обставинами шкоди або примусового відшкодування збитків, за претензіями третіх сторін або за будь-які непрямі або наступні збитки або супутні витрати, які можуть виникнути у зв’язку з завантаженням чи використанням КП і додатків, у тому числі з причини їх дефектів, а також за втрату або неточність даних будь-якого роду, незалежно від того, чи було Ліцензіару відомо про можливість їх заподіяння.

 1. Відповідальність сторін. Порядок врегулювання спорів

6.1 Ліцензіар несе відповідальність за належне функціонування КП доступ до використання якої надано Ліцензіату відповідно до цього Договору.
6.2 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно до чинного законодавства України.
6.3 Усі суперечки за цим Договором розглядаються згідно чинного законодавства України.
6.4 При порушенні умов Договору Ліцензіатом, внаслідок чого були порушені майнові права інтелектуальної власності Ліцензіара, Ліцензіат повинен відшкодувати збитки, заподіяні Ліцензіару в повному обсязі, за умови їх документального підтвердження.
6.5 У випадку використання Ліцензіатом КП з порушенням умов Договору (з порушенням способів використання КП), Ліцензіат зобов’язується сплатити на користь Ліцензіара штраф у розмірі вартості тарифів які відповідали би обсягу фактично задіяного функціоналу КП.
6.6 У випадку порушення Ліцензіатом пунктів 2.10 Договору, Ліцензіар залишає за собою право заблокувати доступ Ліцензіата до КП без права повернення грошових коштів сплачених Ліцензіатом за підписку, а також розірвати Договір в односторонньому порядку.
6.7 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором.
6.8 За розголошення конфіденційної інформації, винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.9 Сторони не несуть відповідальності за порушення умов Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору.
6.10 Сторони будуть прагнути врегулювати всі спірні питання, пов’язані з виконанням цього Договору, шляхом переговорів. У разі якщо в результаті переговорів Сторони не дійшли згоди щодо спірного питання, спір за ініціативою однієї зі Сторін може бути переданий на вирішення до українського суду з дотриманням претензійного порядку врегулювання спору. При цьому претензії повинні розглядатися сторонами протягом 10 (десяти) робочих днів від дати їх отримання.
6.11 Питання, які не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до законодавства України.
6.12 У разі якщо одне або кілька положень Договору будуть визнані недійсними, то недійсність цих положень не торкнеться дії інших, дійсних положень цього Договору, які продовжать свою дію для відносин Сторін, що випливають із цього Договору.

 1. Звільнення сторін від відповідальності

7.1 Сторони не несуть відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку.

 • Під непереборною силою в Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають без вини та поза волею Ліцензіата і Ліцензіара які за умови вжиття звичайних для цього заходів неможливо передбачити та відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру, лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження, війна та військові дії, а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
 • Під випадком у Договорі розуміються будь-які зміни в об’єктивній дійсності (збіг обставин), викликані характером діяльності Сторін, що спричинила збитки, за умови відсутності умислу або необережності у зазначеної Сторони, тобто ця Сторона не знала та не повинна була знати що її дії потягнуть за собою виникнення збитків в іншої Сторони.
 • Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов’язків Ліцензіаром відсутність у Ліцензіата технічних можливостей з використання КП.
 • При виникненні обставин непереборної сили або випадку, строк виконання зобов’язань за Договором відкладається на термін дії таких обставин.
 • Сторона, яка підпала під дію обставин непереборної сили або випадку, повинна у письмовому вигляді проінформувати іншу Сторону про таке настання, а також імовірну тривалість та закінчення дії таких обставин. У випадку дії обставин непереборної сили з боку Ліцензіара таке повідомлення може бути розміщено на його веб- сайті та/або особисто повідомлено Ліцензіата за наявними засобами зв’язку. Якщо зазначені обставини настали з боку Ліцензіата, він зобов’язується повідомити про такі обставини по наявним для цього контактам або за допомогою форми зв’язку на сайті Ліцензіара .
 • Доказом існування таких обставин і строку їх дії будуть відповідним чином письмово оформлені документи, видані спеціально уповноваженими на це державними органами, або відповідні акти органів державної влади.
 • З моменту припинення дії обставин непереборної сили Сторони зобов’язані виконати передбачені Договором зобов’язання.
 1. Конфіденційність

8.1 Сторони домовилися вважати будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з операціями, які відбуваються у процесі виконання Договору, конфіденційною інформацією.
8.2 Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за Договором або сплати податків та інших обов’язкових платежів, та/або за відповідним запитом державних та правоохоронних органів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.3 Не вважається порушенням конфіденційності розкриття технічної інформації про
КП уповноваженим працівниками Ліцензіара , які за своїми службовими обов’язками мають доступ до КП та здійснюють її технічну підтримку.

 • Сторони несуть відповідальність за забезпечення конфіденційності інформації. Кожна зі Сторін при виконанні Договірних зобов’язань повинна забезпечити конфіденційність отриманої інформації.
 • Ліцензіат погоджується, що в процесі роботи КП може збирати інформацію про основні параметри обладнання для цілей перевірки дотримання положень Договору, надаючи згоду на використання даних електронної пошти, для цілей отримання повідомлень від Ліцензіата щодо підписки та/або новини та інших пов’язаних з використанням КП пропозицій.
 • Укладаючи Договір, Ліцензіат підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Ліцензіат є фізичною особою, він надає дозвіл на обробку Ліцензіаром своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.Крім цього, укладенням цього Договору, Ліцензіат підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Ліцензіата, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
 • Персональні дані підлягають знищенню у разі непродовження строку дії підписки на КП і наявності звернення від Ліцензіата із запитом щодо їх знищення.

 Контакты
Задайте вопрос
Вы спрашиваете - мы отвечаем
Задавайте вопрос и наши менеджеры
свяжутся с Вами в ближайшее время
Контакты
Телефоны:
Skype: solo1c